^ Wróć na górę
facebook

BRANIEWSKI DZIEŃ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Ocena użytkowników:  / 0

Kolejność odwiedzania stanowisk przez pacjenta:

• Pacjent, który przybył na Akcję rozpoczyna badanie od Stanowiska 1.

• Następnie pacjent odwiedza Stanowisko 2, na którym wykonywane jest

   badanie EKG w namiocie medycznym.

• Po wykonaniu badania EKG pacjent trafia do Stanowiska 3.

• Następnie pacjent odwiedza Stanowisko 4.

• Pacjent kończy badania przy Stanowisku 5.

• Po odwiedzeniu wszystkich pięciu stanowisk pacjent kończy badanie.

• W przypadku kolejki do poszczególnych stanowisk pacjent korzysta

   z przygotowanej prowizorycznie poczekalni.

• W każdym momencie pacjent jest informowany przez personel

   o odwiedzeniu kolejnego stanowiska.

 

Pozostałe informacje:

• Zleceniodawca i Zleceniobiorca dołożą wszelkich starań w celu

    zapewnienia intymności Dla badanych pacjentów.

1 stanowisko:

Wykonywane czynności: rejestracja i wypełnianie ankiet medycznych,

pomiar cholesterolu i glukozy, pomiar ciśnienia, wywiad określający

czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca oraz zawału

mięśnia sercowego.

2 stanowisko:

Wykonywane czynności: wykonywanie badań EKG.

3 stanowisko:

Porady dietetyka.

4 stanowisko:

Opisanie i interpretacja wyników badania EKG. Zalecenia lekarza.

Omówienie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca oraz

zawału mięśnia sercowego.

5 stanowisko:

Wykonywane czynności: nauka samobadania piersi, jąder

i prostaty, profilaktyka czerniaka.