^ Wróć na górę
facebook

Zrealizowane projekty

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 
 1. Tytuł Projektu: "Dużo książek i zabawy, ciesz się z nami przez rok cały"
  Termin realizacji: 08.2014-12.2014
  Koordynator: Małgorzata Dębicka
  Dofinansowany: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  Cel projektu: zwiększenie znaczenia biblioteki i wzrost integracji mieszkańców miasta Braniewa poprzez realizację cyklu działań, skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadania projektowe skupione będą wokół motywu książki jako źródła i inspiracji do czytania, malowania, muzykowania, zabawy i nauki.

  Galeria

   

 2. Tytuł projektu: "Festiwal kuglarski Braniewo 2014"
  Termin realizacji: 28.08-31.08.2014

  Koordynator: Daniel Wojtas

  Dofinansowany: przez Starostwo Powiatowe w Braniewie

  Cel projektu: Celem projektu jest integracja i wymiana doświadczeń nieformalnych grup artystycznych alternatywnej sztuki cyrkowej poprzez organizację Festiwalu kuglarskiego. Projekt zakłada organizację 4­ dniowych warsztatów, w czasie których osoby zajmujące się kuglarstwem wymienią się doświadczeniami, nabędą nowych umiejętności oraz będą podnosiły poziom swoich umiejętności.

   

 3. Tytuł projektu:"Cztery strony żonglerki"

  Termin realizacji: 06.01-30.06.2014

  Koordynator: Daniel Wojtas

  Dofinansowany: przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

  Cel projektu: Celem projektu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie 12 osobowej grupy młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu braniewskiego poprzez prowadzenie warsztatów z kilku rodzajów żonglerki.

  Galeria

   

 4. Tytuł projektu:"Ile kosztuje człowiek czyli jak ustrzec się pozostania ofiarą handlu ludźmi"

  Termin realizacji: 10.04-27.06.2014

  Koordynator: Anna Wiśniewska

  Dofinansowany: przez Starostwo Powiatowe w Braniewie

  Cel projektu: Celem realizowanego projektu jest uświadomienie istoty oraz skali problemu handlu ludźmi we współczesnym świecie oraz podniesienie wiedzy na temat mechanizmów wykorzystywanych w procederze handlu ludźmi poprzez oglądanie filmów. Skierowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  Galeria

   

 5. Piechotą do pasji”- projekt zrealizowany dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Braniewie. Projekt umożliwił uczestnikom w szeregu różnorodnych warsztatów i zajęć, z których rzadko młodzież ma okazję korzystać. Należały do nich np. śpiew gospel, garncarstwo czy wspinaczka.

   

 6. Jeden tysiąc dwa tysiące czyli jak oddychać w stresie”- projekt zrealizowany dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Braniewie; projekt skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu braniewskiego i wyposażał w umiejętności radzenia sobie ze stresem. W czasie warsztatów uczestnicy uczyli się technik radzenia sobie ze stresem z wykorzystaniem elementów choreoterapii, a także zasad zdrowego odżywiania.

   

 7. A TO MY młodzi”-projekt zrealizowany dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Braniewie- projekt polegający na organizacji zlotu organizacji młodzieżowych z terenu powiatu braniewskiego z udziałem przedstawicieli sieci organizacji „ATOMY w sieci”, skupiającej organizacje z województwa warmińsko- mazurskiego”

   

 8. "A może mediacja czyli dobry sposób na konflikt"- projekt współfinasowany ze środków zewnętrznych z programu „Młodzież w działaniu" oraz Starostwo Powiatowe w Braniewie. Był to międzynarodowy projekt, którego centralnym punktem były 6 - dniowe warsztaty uczące umiejętności mediacyjnych 18-osobową grupę młodzieży z Polski i Ukrainy. Językiem projektu był język angielski.

   

  Efektem projektu jest powstanie punktu mediacji rówieśniczych.

   

  http://www.youtube.com/watch?v=P8RcUqdzpT8&feature=youtu.be

   

  Film, jaki powstał podczas realizacji projektu